Игри

Информация за страница Малки обяви

   Преди години вестниците бяха едно от местата, в които задължително се публикуват малки обяви. Тази тенденция продължава и в наши дни, макар че сега интернет безспорно е изместил останалите медийни издания на заден план. Този вид обяви не се различават кой знае колко и от стандартните, но в тях най-важната информация е представена по-кратко. Независимо дали обявата е свързана с предложение за работа или за даване на имот под наем, задължително е поставен телефон за контакти, както и името на обявителя. По този начин всеки, който проявява интерес към съобщението, може да се свърже с човека и да започне уточняването на детайлите. Във вестникарските издания задължително има страници, специално създадени за обяви. На нея има право да публикува всеки, стига преди това да се обади в редакцията и да изяви желание. Разбира се, публикуването не може да се осъществи без съответното заплащане, но то едва ли е в размер на голяма сума.

    В онлайн изданията също има място за публикуване на малки обяви, като тук за разлика от вестниците в действителност може и да намерим място, където тази дейност се извършва безплатно. По отношение на това какво трябва да е съдържанието на обявата, едва ли съществуват ограничения. Предполага се, че няма как да се съдържат цинични думи и изрази, но това не е позволено никъде. Необходимо е да вместим съобщението в строго определения сбор от думи и символи. Ако случайно съобщението излезе по-дълго от очакваното, вече не говорим за малка, а за стандартна обява. За да публикуваме такъв вид съобщения, може би е добре преди това да разгледаме няколко образеца, които ще ни подскажат как точно да ги оформим. Много е важно обявата да е изпипана откъм граматически и пунктуационни грешки, тоест да е написана грамотно. Въпреки че обявите се преглеждат от редактор и минават съответните корекции, написалият ги трябва предварително да се е погрижил да изчисти колкото се може повече грешки. Хубавото е, че обявите могат да са от всяка една област, но не се знае кога точно изданието ще реши да ни ги публикува. Все пак на ден вероятно изявяват желание стотици хора и не е възможно да се вместят в рамките на един ден.

    Всеки, който продължава да си купува ежедневници, вероятно знае къде точно да търси малки обяви.Те са ситуирани в средата, като дори се случва да не заемат цяла страница, а само нейната долна или горна половина. Написани с по-дребен шрифт, понякога се налага да ги четем с помощта на очила, това се отнася предимно за хората над определена възраст. Разбира се, има много други начини, с които да уголемим шрифта и специално за вестниците това е лупата. Поставена директно над текста, тя уголемява буквите благодарение на увеличителното си стъкло. Ако пък четем такива обяви в мрежата, просто трябва да изберем бутона за уголемяване на шрифта от своя компютър. Форматирането на обявата е също токлока важно нещо за нейния добър изглед, колкото и правилното и грамотно написване – само така тя ще предизвика интереса на читателите.

eXTReMe Tracker